Kraków – projekt zagospodarowania ogrodu

Rzut-drukProjekt zagospodarowania istniejącego ogrodu (część frontowa)  w Krakowie.

 

 

 

 

 

 

 

Projektowany fragment ogrodu obejmuje teren opadający w kierunku budynku mieszkalnego i bramy wjazdowej.

Opracowywany obszar wymaga gruntownej rearanżacji. W projekcie wykorzystano w dużej mierze istniejący drzewostan i  wzbogacono ogród o roślinność leśną.

Obszar nasadzeń roślinnych i trawników nie był spójny kompozycyjne, co negatywnie wpływa na aspekt wizualny i pozytywny odbiór ogrodu, a także utrudnia bieżące prace pielęgnacyjne. Tereny te w ramach projektu zostaną ponownie zaaranżowane, tak by podkreślić naturalne piękno otoczenia.

Za budynkiem mieszkalnym znajdują się rozrośnięte drzewa iglaste, osłaniające jadalnię, zapewniając pewną dozę intymności. Pod drzewami zaplanowano nową kompozycję.

Zaprojektowano również nowe nawierzchnie i niewielkie murki oporowe które mają docelowo zastąpić zniszczone drewniane palisady.

Kurdwanów-STR

Etap I – prace budowlane:

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10