Projekt ogrodu

Projekt zagospodarowania ogrodu

Projekt techniczny ogrodu powstaje w oparciu o zatwierdzony przez klienta projekt koncepcyjny i zawiera wszystkie jego elementy.

To ponadto szczegółowe rysunki techniczne całości założenia oraz ich dokładny opis.

 

 

Przykładowy projekt obejmuje:

– ogólny projekt koncepcyjny
– ukształtowanie terenu
– szczegółowy dobór gatunków roślin wraz z rozmieszczeniem oraz ich ilością
– projekt nawierzchni
– projekt małej architektury (murki, altany, grille, oczka wodne, stawy)
– projekt systemu nawadniającego
– projekt oświetlenia
– przedmiar prac
– ogólny program pielęgnacji
– nadzór autorski

1. Koncepcja i wizualizacja ogrodu

2. Projekt techniczny ogrodu

3. Realizacja ogrodu

4. Pielęgnacja ogrodu