Projekt zagospodarowania ogrodu w Krakowie

Projekt zagospodarowania  ogrodu prywatnego przy domu jednorodzinnym ww Krakowie. Powierzchnia projektowanego ogrodu to ok 2000 m2.

projekt-ogrodu-krakowmKompozycja ogrodu ma charakter swobodny, jednakże została ona oparty na formalnym założeniu którego inspiracją były ogrody francuskie.  Styl i ostateczna kompozycja wynikają głównie z otaczającego krajobrazu, istniejącego zagospodarowania terenu  i wytycznych inwestorów.

projekt-ogrodu-krakow

W skład projektu weszły:

  • ogólna koncepcja zagospodarowania działki
  • projekt ogrodzenia
  • projekt nawierzchni
  • projekt małej architektury (duży taras, mury oporowe oraz altana na końcu osi widokowej)
  • projekt systemu automatycznego nawadniania
  • kompozycja i dobór roślinności
Użytkowa strefa wejściowa

Użytkowa strefa wejściowa

Widok na dom i rabaty spod pergoli

Widok na dom i rabaty spod pergoli

Widok na ogród z tarasu

Widok na ogród z tarasu