Tomice – Koncepcja i realizacja ogrodu przy siedlisku

Koncepcja i realizacja ogrodu przy siedliskuTomice – koncepcja i realizacja ogrodu przy siedlisku.

Ogród znajduje się na działce rekreacyjnej w Beskidzie Małym i położony jest na zróżnicowanym poziomami terenie. Powierzchnia ogrodu to 2800 m2.

 

Życzeniem inwestorów było uporządkowanie istniejących nasadzeń i kolekcji roślin zielnych oraz stworzenie ogrodu na wzór mieszanych rabat angielskich. Głównym założeniem było wtopienie ogrodu w istniejący krajobraz Beskidów.

Ogród podzielony jest na część reprezentacyjną oraz część naturalistyczną połaczoną z sąsiadującym lasem i łąką.

Przy realizacji użyto naturalnych lokalnych materiałów takich jak piaskowiec i drewno. Bylinowe rabaty połączone są szeregiem trawiastych ścieżek wijących się pomiędzy roślinami.

Projekt i wzkonanie ogrodu pryz siedlisku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wzkonanie ogrodu pryz siedlisku

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wzkonanie ogrodu pryz siedlisku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wzkonanie ogrodu pryz siedlisku

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wzkonanie ogrodu pryz siedlisku

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wzkonanie ogrodu pryz siedlisku

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wzkonanie ogrodu pryz siedlisku

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wzkonanie ogrodu pryz siedlisku

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wzkonanie ogrodu pryz siedlisku

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wzkonanie ogrodu pryz siedlisku

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wzkonanie ogrodu pryz siedlisku

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wzkonanie ogrodu pryz siedlisku

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wzkonanie ogrodu pryz siedlisku

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wzkonanie ogrodu pryz siedlisku

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wzkonanie ogrodu pryz siedlisku

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wzkonanie ogrodu pryz siedlisku

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wzkonanie ogrodu pryz siedlisku

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wzkonanie ogrodu pryz siedlisku