Wszystko o projektach zieleni

Przygotowanie gruntów pod przyszłe tereny zielone wymaga sporządzenia tzw. projektu zieleni. Składa się on z dwóch części: opisowej i graficznej, w których umieszczone są wszystkie niezbędne wytyczne. Jak sporządzić taki projekt i co powinien w nim uwzględnić projektant zieleni?

Od czego zacząć?

Przygotowanie projektu należy rozpocząć od wizyty w terenie. Należy go rozpoznać, ocenić stan tamtejszej roślinności, a także sporządzić jej spis. Inwentaryzacja zieleni ma na celu określenie rodzajów roślin wzrastających na wybranym terenie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, będą one włączone w realizowany projekt. Niezbędna jest też inwentaryzacja dendrologiczna, której celem jest spis stanu rzeczywistego wszystkich drzew znajdujących się na wybranym terenie. Na podstawie tych danych można ocenić, jakie zabiegi są niezbędne, by zrealizować projekt rewitalizacji zieleni w optymalny sposób.

Projekt zieleni i jego realizacja

Projektant zieleni chcąc stworzyć gotowy projekt, musi ująć go w dwóch częściach:

  1. Części opisowej, która zawiera wszystkie niezbędne warunki do realizacji projektu, przedstawia rośliny, które mają się w nim znaleźć, a także definiuje wytyczne dotyczące materiałów szkółkarskich, prowadzenia robót ziemnych itd.
  2. Części graficznej, która zawiera przedstawienie kompozycji, w której będzie ujęta projektowana roślinność, projekt gospodarki istniejącego drzewostanu, a także numer porządkowy przypisany dla projektowanego gatunku.

Projekt rewitalizacji terenów zielonych ma często bardzo indywidualny charakter. Dużo zależy tu od tego, jak wygląda nadzór dendrologiczny, a także jakie dane niesie inwentaryzacja zieleni. Przestrzeń zielona może mieć bardzo zróżnicowany charakter. Inaczej prezentować się będzie zieleń miejska, która zamknięta jest w pewnych założeniach tzw. tkanki miejskiej, a jeszcze inaczej zieleń krajobrazowa, w której inwentaryzacja dendrologiczna i ogólnie roślinna jest już znacznie bogatsza.

Najważniejsze cele projektów zieleni

  1. Zapewnienie bioróżnorodności na rewitalizowanych obszarach.
  2. Dopasowanie rodzajów roślin do rodzaju konkretnej przestrzeni (np. terenów zabytkowych).
  3. Nadzór dendrologiczny i roślinny w odniesieniu do już istniejącej zieleni.
  4. Utrzymanie ciągłości istniejących ekosystemów.
  5. Położenie szczególnego nacisku na walory przyrodnicze i plastyczne zieleni.
  6. Dostosowanie rewitalizowanej przestrzeni do otoczenia pod kątem estetycznym.

Możemy stworzyć kompleksowy i profesjonalny projekt zieleni, uwzględniając warunki miejscowe, przeznaczenie terenu, ale też jego ukształtowanie i otoczenie.

Redakcja ogrody-perspektywa.com.pl